Koostame tuletõkkesektsioonide skeeme.

Suurtes hoonekompleksides võib tuletõkkesektsioonideks jaotamine olla raskesti mõistetav. Eriti keeruline võib olla olukord hoonetes, kus hoone osad on ehitatud erinevatel aegadel ning erinevate ehitusprojektide alusel.

Kogume kokku vajaliku info analüüsides olemasolevaid projekte ja reaalset situatsiooni hoones ning paneme kokku tervikliku skeemi.tuletõkkesektsioonide skeem