Koostame paiknemisskeeme järgmistele tuleohutuspaigaldistele:

  • tulekahjusignalisatsioon;

  • suitsueemaldussüsteemid;

  • turvavalgustus;

  • esmased tulekustutusvahendid (voolikusüsteemid ning tulekustutid);

  • tuletõkkeklapid.

  • jne

Teenus on eelkõige suunatud olemasolevatele hoonetele, kus vastavad skeemid vajavad uuendamist või mingil põhjusel puuduvad. 

Järgnevast galeriist leiad mõned näited:

Soovite saada parimat ülevaadet oma hoones paiknevatest tuleohutuspaigaldistest ning muudest tuleohutusega seotud seadmetest ning konstruktsioonidest?
Pakume teenusena info kaardistamist, paiknemisskeemide tegemist ning seadmete ning paigaldiste markeerimist. Te ei pea enam kunagi muretsema selle pärast, et Te ei tea kus asuvad tuletõkkeklapid, akuvalgustid ning tulekustutid. Meie poolt koostatud paiknemisskeemid on suureks abiks nii omanikule,  tuleohutuse eest vastutavale isikule kui ka hooldusettevõtetele.

Järgnevast galeriist leiate näiteid võimalustest mida me pakume