Koostame territooriumi plaane kuhu kanname järgmise info:

  • kogunemiskohtade asukohad;

  • päästemeeskonna sisenemisteed territooriumile ning hoonetesse;

  • tuletõrjeveevõtukohad;

  • elektri väljalülitamise kohad;

  • ohtlike ainete asukohad;

  • muud vajalikud andmed lähtudes objekti eripäradest.

  • põlevmaterjali ladustamise alad