Koostame põlevmaterjali ladustamise plaane nii hoonetele kui territooriumitele.