Muuda päästjate töö tõhusamaks ja ohutumaks.

Kõik päästemeeskonnale vajalik info ühest kohast:

  • Ligipääsud hoonetesse
  • Veevõtukohad
  • Elektri väljalülitamise kohad
  • Gaasi jms kinnikeeramise kohad
  • Ohtlikud ained
  • Tuleohutuspaigaldiste juhtimiskeskuste asukohad
  • Suitsueemaldusseadmete asukohad
  • Muu vajalik info
Operatiivkaart