Küsimus: Mis on evakuatsiooniplaan?

Vastus: Evakuatsiooniplaan (ka evakuatsiooniskeem) on hoone korruse või evakuatsiooniala lihtsustatud joonis, millele on kantud evakuatsiooniteede ja -pääsude  ning erinevate ohutusvahendite (kustutid, teatenupud, esmaabivahendid jms) asukohad. Plaan võimaldab inimesel määratleda enda täpne asukoht hoones, lihtsustades lähimate evakuatsioonipääsude ning ohutusvahendite leidmist.


Küsimus: Millise suurusega peab olema seinale paigaldatav evakuatsiooniplaan?

Vastus: Evakuatsiooniplaan suurus sõltub hoone suurusest. Üldiselt piisab hotellitubadesse paigaldatavate  plaanide puhul formaadist A4. Mujal kasutatatakse peamiselt formaati A3 ning väga suurte  hoonete puhul ka suuremaid formaate. Oluline on tagada, et plaanil olev info oleks arusaadav ning tekst loetav. Kasutame plaanil elementide (tekst, sümbolid, hoone mõõtkava) minimaalse suuruse määramiseks rahvusvahelises standardis ISO 23601:2009 "Safety identification – Escape and evacuation plan signs" toodud parameetreid.


Küsimus: Kas evakuatsiooniplaanide paigaldamine hoonesse nähtavasse kohta on kohustuslik?

Vastus: Otsene õigusaktist tulenev kohustus selleks on ainult majutusruumides. Samas on kõigil enesekontrolli aruande kohustusega ettevõtetes ja asutustes nõutud tulekahju korral tegutsemise plaani ning selle koosseisus olevate skeemide teatavaks tegemist. Parim viis selle tegemiseks on olulise info paigutamine kõigile nähtavasse kohta. Hästi läbimõeldud ning kujundatud evakuatsiooniplaan võimaldab paremini kinnistada perioodiliste koolituste käigus edasi antud teadmisi. Samuti võimaldavad seinal olevad plaanid anda infot ka teistele hoones viibivatele inimestele (kliendid, patsiendid jne).